Pedagogiska Filmer

VIMMERBY TRAFIKÖVNINGSPLATS

Välkomna till Vimmerby halkbana

vimmerbyhalkbana@telia.com

 

Filmer om mobiltelefoner och övrigt man kan bli distraherad av

 

Filmer om skillnader i hastighet.

 

 

Alkohol

 

Bilbälte