Risk 2 (halkbanan)

Riskutbildning del 2 (halkan)


Syfte

Syftet är inte i första hand att lära sig häva en sladd utan att bli medveten om riskerna med körning som leder till en sladd.


Genom att få insikt om riskerna med att köra på halt underlag är det meningen att Du ska få så mycket självkännedom att Du kan undvika att försätta Dig i riskfyllda situationer. Förhoppningsvis ger Dig Dina nya kunskaper om fordonsdynamik och hastighetens påverkan insikten att det är bäst att köra med säkerhetsmarginaler för att spara Ditt eget och andras liv.


Mål

Målet är att efter avslutad utbildning skall Du:


Inse riskerna vid körning under besvärliga förhållanden

Förstå svårigheterna

Öka din riskmedvetenhet

Inse dina begränsningar

 


Godkänd

Om Du inte når upp till målsättningen i utbildningen enligt Transportstyrelsens kursplan riskerar Du att få återkomma för att genomföra riskutbildning del 2 en gång till.


Det finns tre starka bedömningar som kan leda till att vi avbryter Din utbildning:


Ovana att framföra fordon till den grad att utbildningen ej kan tillgodose målsättningen för deltagaren.

Följer inte instruktioner

Utgör en fara för dig själv eller andra.

 


Automatväxlad bil

Avser Du att göra Din riskutbildning del 2 med automatväxlad bil måste Du ringa oss och anmäla detta när tiden bokas.


Tolkhjälp?

All utbildning sker muntligen på svenska. Behöver du tolkhjälp, så måste du ordna den hjälpen själv.


Gravid?

Om du är över vecka 26 i din gravidetet bör du inte göra risk 2:an.

Eftersom det blir mycket hårda inbromsningar och accelerationer.


 


Kom ihåg att Du måste ha med Dig en godkänd legitimation!


Efter avslutad utbildning

Vi meddelar Transportstyrelsen när Du blivit godkänd på riskutbildning del 2.

Dessa utbildningar måste vara genomförda och giltiga innan kunskapsprov och körprov för B-körkort genomförs.

Riskutbildning 1 och 2 är giltiga i 5 år men giltighetstiden upphör att gälla då körkortet utfärdas.

Om ett körkort återkallas och ett nytt kunskaps- och körprov krävs för att körkortet ska kunna utfärdas på nytt, krävs det även att körkortstagaren genomför nya riskutbildningar.

Körkort behörighet B/Riskutbildning


Innan Du kommer till oss på är det viktigt att Du läst igenom avsnittet som handlar om körning på halt underlag i Din lärobok, vidare är det av största vikt att Du kommer i slutskedet av Din utbildning, så att Du får ut så mycket som möjligt av vistelsen hos oss.